Translations of this page:

Osmius

Introducción

A documentación de Osmius divídese en:

Características

Isto é unha referencia rápida das principais características de Osmius organizadas en seccións.
A idea principal é poñelo máis sinxelo a aqueles interesados na monitorización de unha ou máis destas áreas:

  • Sistemas (servidores, routers, dispositivos, redes, racks )
  • Aplicacións (Aplicacións Web, social , CRMs corporativos, ERPs, bases de datos)
  • Key Performance Indicators [KPI] (Procesos de negocio, eficiencia HR, consumo de energía)
  • SLAs (dispoñibilidade, tempo de resposta, paradas planificadas e no-planificadas)
  • A Internet das Cousas: Valores da Bolsa, valores do clima, valores da polución na barriada, …

para obter unha idea máis clara do que fai Osmius e o motivo de que as súas capacidades sexan únicas no mundo da monitorización. … Más

Instalación

Nesta sección explícanse as distintas formas dispoñibles de instalar e poñer en funcionamento o software Osmius: Dende empregar un instalador automático para a instalación de todo o software, ata unha instalación dos elementos que cumpren para acadar unha instalación completamente persoalizada. Instalación

Requirimentos Técnicos e Rendemento

Explícanse neste apartado cáles son os requirimentos técnicos para ter un sistema completo de Osmius funcionando e cál é a tecnoloxía empregada. Requirimentos

Usuario

Nesta sección explicaranse dende o punto de vista do usuario tódolos conceptos e as funcionalidades do sistema de monitorización Osmius: supervisión dos eventos que estanse a recibir, xestión de tódala infraestrutura capaz de leva-la monitorización, seguridade, etc, facendo fincapé en poñer exemplos precisos de cada unha das accións que se poden facer en cada un dos casos. Usuario

Axentes

Neste apartado describirase de forma extensa cada un dos axentes de monitorización de Osmius, explicando detidamente cada un dos eventos dos que dispón e súas posibles configuracións, así coma da instancia que poden monitorizar. Tamén se explica o relacionado coa súa compilación e execución. Axentes

Desenvolvemento

Na sección de desenvolvemento atópase información que ós programadores pódelles parecer útil.

  • Cómo facer novos axentes.
  • Cómo recuperar eventos da Web ou de MySql ou dun sensor de temperatura.
  • Cómo vai o desenvolvemento de cada versión e dentro de cada versión de cada Sprint.

O equipo de Osmius empregamos a metodología de desenvolvemento áxil Scrum.

Divírtete en desenvolvemento
Versións e Sprints de Osmius (inglés)

Procedementos

 Sección de procedementos
Documentación que explica brevemente e de forma focalizada o xeito de facer tarefas concretas con Osmius.
Visita a sección de procedementos

Índice

 
gl/indice.txt · Última modificación: 2011/02/10 10:15 por jocker
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki